wentylacja garaży
Dodane przez Arecki dnia Kwiecień 16 2011 19:40:24
Na całym świecie zaznacza się wyraźna tendencja do budowania konstrukcji podziemnych. Jedną z najlepiej znanych budowli tego typu są parkingi podziemne. Parkingi podziemne buduje się w miejscach gromadzenia się ludzi, na przykład w centrach handlowych, teatrach i budynkach biurowych.
Rozszerzona zawartość newsa
Na całym świecie zaznacza się wyraźna tendencja do budowania konstrukcji podziemnych. Jedną z najlepiej znanych budowli tego typu są parkingi podziemne. Parkingi podziemne buduje się w miejscach gromadzenia się ludzi, na przykład w centrach handlowych, teatrach i budynkach biurowych.
Największym problemem na całkowicie zamkniętych parkingach podziemnych jest bezpieczeństwo pożarowe, a w szczególności ewakuacja ludzi i dostęp straży pożarnej do miejsca pożaru. Jak powszechnie wiadomo, największe zagrożenie stanowi dym. Podczas pożaru na parkingu podziemnym dym nie może uchodzić na zewnątrz poprzez otwory w dachu. Ponadto, wysokość pomieszczenia jest ograniczona do 2,5-2,7 metra, czyli praktycznie nie występuje warstwa dymu pod stropem. Po kilku minutach parking wypełni się dymem na całej wysokości kondygnacji.
Oznacza to, że pojawia się potrzeba znalezienia nowego sposobu kontroli przemieszczania się dymu dla umożliwienia ucieczki i walki z pożarem. Dym unosi się do góry, podczas gdy strażacy muszą się dostać na dół, przez co napotykają dym zbyt wcześnie, co utrudnia lokalizację pożaru i akcję gaśniczą.

Technika wzdłużnej wentylacji tuneli
Istniejące metody wentylacji nie rozwiązują tego problemu.
York-Novenco ma wieloletnie doświadczenie w wentylacji tuneli i wykorzystuje to doświadczenie przy wentylacji parkingów podziemnych.
Wentylacja wzdłużna to system, w którym powietrze jest dostarczane i usuwane w kierunku zgodnym z osią wzdłużną tunelu. Kanały powietrzne, niezbędne w systemach półpoprzecznych i pełnych poprzecznych, nie są potrzebne przy wentylacji wzdłużnej. W przypadku instalacji wzdłużnej, wytworzona przez czynniki zewnętrzne wzdłużna struga powietrza daje się łatwo kontrolować. W systemie wentylacji wzdłużnej, dopuszczalne prędkości powietrza nie są określone przez ograniczenia związane z kanałami.
Strugę wzdłużną można w zasadzie wytworzyć przy pomocy wentylatorów strumieniowych. Wentylatory te instaluje się w obrębie przekroju tunelu, tuż poza granicą przestrzeni użytkowej (patrz rys. 4). Ich działanie opiera się na zasadzie wtrysku. Wentylatory przemieszczają z dużą prędkością część powietrza w tunelu, dzięki czemu powstaje siła napędzająca pozostałe powietrze na skutek różnicy prędkości powietrza w tunelu i powietrza z wentylatora. Ta siła napędowa musi pokonać wszelkie rodzaje oporu, takie jak wiatr u wlotu lub wylotu tunelu, straty wlotowe i wylotowe, opór przepływu przez tunel, opór ze strony pojazdów i efekty termiczne w przypadku pożaru.